ارتباطات

علوم ارتباطات و روزنامه نگاری درس می دهم، گیتار یاد می گیرم

  • : سعید
  • : جعفری
  • : گیتار

زبان فرانسه

با درود. من در فرانسه زندگی می کنم و با زبان فرانسه آشنایی دارم. می توانم به ازای درس دادن زبان فرانسه از طریق اسکایپ از شما گیتار یاد بگیرم. سپاس از شما

  • : سعید
  • : جعفری
  • : گیتار
  • : jafariemail