زبان و ادبیات فارسی

فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی،دانشجوی انصرافی ترم دو در مقطع کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی تدریس زبان فارسی به اتباع خارجی در ایران،حضور و فعالیت در انجمن ادبی نصر تهران از سال۱۳٨۵تا ۱۳٨۹،فعالیت و همکاری در زمینه ی ادبی و فرهنگی در ماهنامه ی نسترن و همچنین هفته نامه ی شهرداری منطقه ی نصر تهران.

  • : ماندانا
  • : رشیدی
  • : کارگاه شعر و داستان نویسی
  • : 06568485