گریم زیبایی و سینمایی

  • فوق لیسانس آب و هواشناسی
  • شاعر-نویسنده کتاب روز موعود
  • تحصیلات آکادمیک گریم سینمایی و زیبایی
  • مدیرعامل و موسس شرکت پژوهشی
  • برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در کشور فرانسه اقدام کردم و مایل به یادگیری زبان فرانسه هستم
  • : Sonia
  • : Mohebbi
  • : زبان فرانسه