فرانسه مبتدی تا پیشرفنه

سلام جمال هستم ,درس فرانسوی میدهم دارای مدرک b2 هستم باغبانی و خیاطی هم بلدم و در مقابل هر چیزی که طرف مقابل ارائه دهد میپذیرم هدف همکاری است

  • : Jamal
  • : Jamalel
  • : Loisir سرگرمی
  • : 769414753