زبان فرانسه

میخواهم در خولندن و نوشتن به زبان فارسی پیشرفت کنم

  • : Behrouz
  • : Keyhani
  • : میخواهم در خولندن و نوشتن به زبان فارسی پیشرفت کنم

فرانسه مبتدی تا پیشرفنه

سلام جمال هستم ,درس فرانسوی میدهم دارای مدرک b2 هستم باغبانی و خیاطی هم بلدم و در مقابل هر چیزی که طرف مقابل ارائه دهد میپذیرم هدف همکاری است

  • : Jamal
  • : Jamalel
  • : Loisir سرگرمی
  • : 769414753

زبان انگلیسی

سعید جعفری هستم. در حال حاضر به طور مبتدی نواختن گیتار را بلدم اما می‌خواهم بیشتر یاد بگیرم. در قبال آن می‌توانم زبان انگلیسی به شما آموزش دهم.

  • : سعید
  • : جعفری
  • : گیتار