آموزش می دهم: Mathématiques

Je suis un scientifique à la retraite. Je trouve cette idée d’échange de cours très intéressant. Je peux enseigner les mathématiques, traitement du signal, traitement d’image, les techniques d’imagerie médical, …

  • : Reza
  • : Djafari
  • : peinture
  • : +33622954233
  • : live:djafari_4
ارسال شده در فنی و مهندسی and tagged .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *