أمور گمرکی ، صنعت هوانوردی و خدمات فرودگاهی ، بیمه های بازرگانی

سلام

داود خانی هستم ،

در رابطه با أمور گمرکی و واردات ، رؤیه و مقررات بیمه های بازرگانی ، کتابهای تخصصی در صنعت هوانوردی جهت انجام أمور خدمات فرودگاهی امکان تدریس و اموزش دارم

  • : داود
  • : خاني
  • : زبان فرانسه
  • : 00989173606490