تارنمای «با هم آموز» متعلق به انجمن فرهنگی امید، همزمان با سال نوی خورشیدی، با هدف گسترش آموزش در بین فارسی‌زبانان رونمایی شده است.

نخستین و مهم‌ترین هدف با هم آموز، «آموزش دو طرفه» است؛ بدین معنی که کسانی که به دنبال یادگیری موضوعی هستند و خود نیز تخصصی دارند، بتوانند با ارائه‌ی آن تخصص، موضوع مورد نظر خود را یاد بگیرند. به بیان دیگر، شخص «الف» و شخص «ب»، معلم و شاگرد یکدیگر می‌شوند!

شیوه‌ی کار بدین‌صورت است که کاربران در مرحله نخست تخصص خود را ثبت می‌کنند و سپس از میان موضوعات موجود، به پیدا کردن موضوع و در نهایت شخصی که موضوع مورد نظر آن‌ها را تدریس می‌کنند می‌پردازند.

استفاده از وب‌سایت با هم‌آموز کاملا رایگان است و تنها هدف انجمن فرهنگی امید از راه‌اندازی این تارنما، گسترش فرهنگ آموزش در بین شهروندان ایرانی و دیگر کشورهای فارسی‌زبان است.